KOMENDA POWIATOWA 
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 W LĘBORKU
 
 

STATYSTYKA STAN NA DZIEŃ 14.02.2019 r.      Interwencje ogółem: 114     Pożary: 31     Miejscowe zagrożenia: 78   Alarmy fałszywe: 5

 
 


STRONA GŁÓWNA
DANE TELEADRESOWE

KIEROWNICTWO
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
WYDZIAŁY
STANOWISKO KIEROWANIA
OBSZAR DZIAŁANIA
WYPOSAŻENIE
KSRG
STATYSTYKA ROCZNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OSTRZEŻENIA

HISTORIA
PRZYDATNE STRONY
ZWIEDZANIE KOMENDY
WNIOSKI DO POBRANIA


 

JUŻ SĄ! - KONKURS KALENDARZOWY PSP 2019